รมว.แรงงานเปิดเวทีประชุมวิชาการประกันสังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สังคมไทย

รมว.แรงงาน เปิดเวทีการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2565 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชูองค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์

รมว.แรงงาน เปิดเวทีการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2565 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “Modernizing SSO การบริการที่ทันสมัยกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ยั่งยืน”

สังคม

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Modernizing SSO การบริการที่ทันสมัยกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ยั่งยืน” และมอบโล่เกียรติคุณโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564

จากนั้นได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของสำนักงานประกันสังคม โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม ที่อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายสุชาติ กล่าวว่า การประกันสังคมเป็นโครงการที่สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนและการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน เป็นหัวใจสำคัญในการวางรากฐานของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน สำนักงานประกันสังคมได้มีส่วนในการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤติ เช่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นวงกว้าง กระทรวงแรงงาน