ย่าต้มกัญชาแช่ตู้เย็น

ย่าต้มกัญชาแช่ตู้เย็น หลาน 4 ขวบเผลอกิน เรียกไม่ตื่น-หลับนาน 14 ชม.

 

ข่าว เด็ก

 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ รายงานเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา พบเด็กหญิงวัย 11 ปี ได้รับกัญชาไม่รู้ตัวจากอาหารของ รุ่นพี่ชั้น ป.6 นําใบกัญชามาจากที่บ้านเพื่อประกอบอาหารในวิชาคหกรรม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มีรายงานว่า คณะอนุกรรมการจัดทําข้อแนะนําเรื่องผลกระทบของกัญชาต่อเด็ก โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา

จากผลของการเปิดกัญชาเสรี ทําให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงกัญชาได้ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ คณะอนุกรรมการจัดทําข้อแนะนําเรื่องผลกระทบ ของกัญชาต่อเด็กร่วมกับศูนย์ข้อมูลของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือกุมารแพทย์รายงานเด็กที่มีผลกระทบ/อาการป่วยจากกัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องเด็ก จากกัญชาต่อไป

นับจากการปลดล็อกกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ได้มีรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีผลกระทบ/อาการป่วยจากกัญชามายังราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (เริ่มเก็บรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชาวันที่ 21 มิถุนายน 2565)

รายที่ 1 เด็กชาย อายุ 14 ปี 10 เดือน อยู่จังหวัดสุรินทร์
ได้นําใบกัญชามาสูบเพื่อนันทนาการ มีอาการสับสนกระวนกระวาย และมีอาการชักร่วมด้วย ส่งตรวจสารกัญชาในปัสสาวะได้ผลบวก (positive) เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการโดย ยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รอทีมสหวิชาชีพร่วมประเมิน เนื่องจากมีการใช้ยาเสพติดประเภทยาบ้าร่วมด้วย (Definite case)